Šef Ureda za bošnjačku dijasporu Rijaseta IZ-e pojsetio džemat Darmstadt

U petak 04.12.2015 u džematskim prostorijama džemata Darmstadt održan je sastank džematskog odbora i Konkursne komisije za izbor imama sa prestavnicima Rijaseta Islamske zajedince u Bosni i Hercegovini, šefom Ureda za dijasporu Mensur ef. Pašalićem i sekretarom Ureda Mirnes ef. Lemešom. Cilj ovog satsanka bio je izbor stalnog imama džemata Darmstadt. Uz konstruktivne i angažirane diskusije izabran je novi imam koji zadovoljava ambiciozne zahtjeve Džemata i Rijaseta Islamske zajednice BiH.

Prilikom ove posjete šef Rijasetovog Ureda za bošnjačku dijasporu Mensur ef. Pašalić uručio je rukovodstvu Džemata kopiju Ahdname Sultana Mehmeda Fatiha.

Ovu Ahdnamu je Sultan Mehmed Fatih nakon osvajanja Bosne dodjelio bosanskim Franjevcima u kojoj im je garantova pravo na život, vjeru, imovinu, slobodu kretanja itd. Radi se o jednom od najstarijih dokumenata na svijetu iz oblasti ljudskih prava. Ovaj dokument dokazuje vrjetdnost ljdusikh prava svih naraoda u osmanskom carstvu.

 

dodjela ahdame

 

Prevod Ahdname na bosanksi jezik

„Ja sam sultan Mehmed han, neka je poznato svima, uopće od prostog puka kao i odjeljenjima ova moja vlastodržaća povelja, kojom bosanskim svećenicima ukazujem veliku pažnju, te zapovjedam: spomenutim i njihovim bogomoljama ne smije biti smetnje ni pritiska, neka se smjeste u svojim bogomoljama, te kako od uzvišene moje strane, tako od mojih vezira, niti od mojih podčinjenih (robova), niti od mojih podanika – raje niti od svega stanovništva cjelokupne moje države spomenutim nitko se nesmije miješati u njihove stvari niti ih napadati,ni vrijeđati ni njih ni njihov život, njihov imetak (imovinu) ni njihove bogomolje.Također iz tuđine osobito u moju državu dovoditi ljude dozvoljava im se. Stoga spomenutim izdajem moju uzvišenu zapovijed ukojoj im posvećujem svoju brigu i pažnju, te se kunem teškom zakletvom: Stvoriteljem  i gospodarom zemlje i nebesa, sa sedam musafa,sa velikim Božijim vjesnikom (Muhamedom) i sa 124.000 pejgambera i sa sabljom koju pašem da ovim što je napisano nikoje lice ne smije se suprostaviti dok god ovi (Franjevci) služe meni i mojoj zapovjesti budu pokorni.“