GODIŠNJICA STRADANJA BOŠNJACIMA U ŠAHOVIĆIMA

U našem džematu, 10. novembra 2018. godine, je obilježena godišnjica stradanja Bošnjaka u
Šahovićima. Nakon proučenih ajeta prisutni su se sjetili svih nastradalih učenjem Fatihe, a zatim
pogledali video projekciju kaside o Šahovićima. Nakon toga ovim podovom se obratio prisutnima
dr Harun Crnovršanin, koji je govorio o prirodi zločina koji je počinjen nad Bošnjacima Šahovića
09. i 10. novembra 1924. godine.