DELGACIJA ISPRED OPĆINE I MIZ-e JAJCE

U subotu, 06. aprila 2019. godine, prije akšam namaza naš džemat je ugostio delegaciju ispred
Općine i MIZ-e Jajce, u sastavu načelnik Općine gdin Edin Hozan, gl imam Zehrudin ef. Hadžić i
predsjednik Medžlisa gdin Almir Kunić. Ovo je druga posjeta predstavnika MIZ-e Jajce našem
džematu, koji vrijedno rade na promociji realiziranih projekata, kao i onih koji su u planu, nastojeći
uvezati i uključiti ostale Bošnjake sa područja Jajca i šire, koji žive u Dijaspori, a koji sebe mogu
prepoznati u istim. Džematlije su imale priliku da poslušaju obraćanje gl. imama i načelnika
Općine, postavljaju pitanja i druže se sa njima.