Održana sjednica Medžlisa IZ Frankfurt

Darmstadt 20.11.2015.g – U prostorijama džemata Darmstadt, 20.11.2015. godine održana je sjednica Medžlisa IZ Frankfurt. Sjednici su prisustvovali imami i predsjednici gotovo svih džemata sa Regije.Nakon zajedničkog jacija namaza sjednicu je otvorio glavni imam Ishak ef. Alešević uz iznošenje obimnog dnevnog reda. Ishak ef. je u usvome izlaganju posebno naveo važnost aktivnog sudjelovanja sa institucijama države u svim projektima, imajući u vidu aktuelnu sigurnosnu situaciju i stanje muslimana u SR Njemačkoj. Ukazao je na važnost institucionalnog rada u islamskoj zajednici te napravio presjek aktivnosti na nivou Mešihata čiji je i član. Drugi član Mešihata Šefket Zukić je podrobno izvjestio prisutne o trenutnom stanju u Zajednici na nivou Mešihata , a u vezi sa procesom izbora koji je započet na području Mešihata. Nakon izlaganja članova Mešihata, razvila se vrlo korisna rasprava i duskusija uz sudjelovanje svih prisutnih predstavnika džemata, a koja je rezultirala zajedničkim stavom i dogovorom članova Medžlisa.

Raspravljalo se o zajedničkim aktivnostima koje bi se trebale provesti na nivou Medžlisa u slijedećoj godini uz aktivno učešće svih džemata regije.

Svim džematima uručene su buduće matične džematske knjige i to: matična  knjiga novorođenih, matična knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih što će umnogome pomoći vođenju kvalitetne evidencije članstva u džematima. Osim toga prisutnima je podijeljen i primjerak novog jedinstvenog vjenčanog lista te ilmihal za vjersku pouku.

Predstavnici džemata Hanau su skup upoznali sa detaljima akcije izgradnje novog objekta dzemata u ovome gradu i pozvali Zajednicu da se aktivno uključi u sam projekat.

Imam dzemata BKC Offenbach  Adem ef. Hasanović je prisutne upoznao sa projektom studija islamske teologije na Goethe Univerzitetu u Frankfurtu gdje je i sam angažiran u svojstvu predavača te napomenuo potrebu da se IZBNj aktivno uključi u ovaj  i slične procese.

IMG-20151122-WA0000

Na kraju su usvojeni zajednički zaključci sa sastanka Medžlisa kojima se odražava briga Medžlisa za stanje muslimana i Zajednice u SR Njemačkoj i to:

-U cilju podrške institucionalnom jačanju izgradnje buduće IZBNj, Medžlis Frankfurt je primio k znanju i prihvatio razloge zaustavljanja izbornog procesa  u IZBNj. Kako bi se sam proces izbora ubrzao i blagovremeno nastavio, upućujemo apel Mešihatu IZBNj da se što aktivnije i ažurnije uključi u nastavak istog.

-Svjesni ozbiljnosti aktualne situacije i stanja muslimana , a posebno Bošnjaka u SR Njemačkoj, u skladu sa javno proklamovanim stavom Rijaseta o srednjem putu u tumačenju islama, Medžlis Frankfurt apeluje na Mešihat IZBNj da sa krajnjom pažnjom  pristupi  pitanju dekreta imama  na svome području, te da u što skorijem roku uz koordinaciju sa glavnim imamima regija jasno i precizno odredi uvjete za izdavanje dekreta kao i da se sačini lista džemata i imama koji rade i djeluju unutar IZBNj.

– da se na planu zajedničkih aktivnosti Medžlisa u narednoj godini posveti posebna pažnja edukaciji džematskih aktivista, susretima žena, i radu sa omladinom.

Uz zajedničko usvajanje navedenih zaključaka astanak aktivista Medžlisa Frankfurt je priveden kraju uz posebnu zahvalnost domaćinu džematu Darmstadt  na odličnoj organizaciji.

Asim Jelovac

Hutba Reisu-l-uleme u Begovoj džamiji u Sarajevu

Sarajevo, 20. novembar 2015. (MINA) – Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović imamio je danas džumu namaz i održao hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

MINA u cjelosti prenosi hutbu Reisu-l-uleme:

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Svemilosnom. Zahvaljujemo Mu se na blagodatima koje nam je podario: na životu i zdravlju, na ljubavi i milosti. Od Njega tražimo uputu, oprost, milost i zaštitu od zla u nama i od zla u drugim ljudima. Koga Allah uputi na pravi put, niko ga s tog puta ne može odvratiti, a koga Allah ne uputi na pravi put, niko ga drugi ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov Poslanik. Neka su Allahov blagoslov i mir na njega, na njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike, koji slijede njegov jasni put i koji upućuju na dobro, a odvraćaju od zla.

Riječi su Božije: „Kada im se kaže: „Ne remetite red na Zemlji!“ – odgovaraju: „Mi samo red uspostavljamo!“ Zar!? A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.“(Baqarah, 11 – 12)

Braćo i sestre.

Islam je vjera mira. Mi muslimani, njegovi sljedbenici, u stalnom smo nastojanju da uspostavimo mir u sebi, u svojim porodicama i u društvu u kojem živimo. Naše muslimansko ime i određenje definirano je riječju „mir“ i njenim najdubljim značenjem.

Taj mir u nama i oko nas naša je najveća snaga. Riječi su Božije:

A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: „Mir vama!“ (El-Furkan, 63)

U ovome samo jednom ajetu razumijemo svu plemenitost vjernika, iskrenih Allahovih pokornika, koji čak i bestidnicima zazivaju mir. To su istinski plemići ljudskoga roda.

Međutim, danas se taj poziv slabo čuje. Živimo u vremenu buke koju su zlikovci izazvali i nametnuli.

Braćo i sestre.

S mimbera naših džamija, kao i mnogo puta do sada, govorili smo i o izazovima pred koje smo stavljeni. Nije prvi puta da je svijet, i muslimani u njemu, iskušan zloupotrebom naše časne vjere. Sjetimo se, da se to dešavalo i onima koji su bili bolji od nas – prvoj generaciji muslimana. I oni su ostajali zapanjeni brutalnošću zločinaca, koji nisu prezali ni od čega, i nisu se bojali pravde i njezine ruke. Njima, ni najbolji muslimani, kojima je sam Poslanik, a.s., zagarantirao Džennet (h. Osman i h. Alija) nisu bili dovoljno dobri muslimani. Ubili su ih!

Danas se nasilje u svijetu širi. Stradaju mnogi nevini ljudi.

Protiv toga dižemo naš glas! Osuđujemo bezumlje i zločine nad ljudima! Ne smijemo biti nijemi i zbunjeni kada se ubijaju nevini, kada se nameću teror i mržnja. Nemojmo dopustiti, da se povodimo za time, da cilj opravdava sredstva. Ubijanje nedužnih se ne može ničim opravdati.

Isto tako, ne smijemo imati nikakve dileme, da zlikovci ne predstavljaju ničiju vjeru, a naročito ne, da pripadaju našoj zajednici dobra i mira. Grijeh je saosjećati s njima. Također, ne možemo držati stranu ubicama nevinih ljudi u Gazi i Siriji, koji to čine za račun svjetskih sila. Nažalost, najbrojnije žrtve zločinaca i onih koji se protiv njih navodno bore, su muslimani. Od ukupnog broja nevinih žrtava u svijetu, ubijenih i stradalih u posljednjih nekoliko godina, preko 85% su muslimani.

Braćo i sestre.

Osnovni cilj naše vjere je dobrobit ljudskog roda! Muslimani treba da se bore da zaštite život, vjeru, razum, dostojanstvo, potomstvo i imovinu svakog ljudskog bića. Ugroziti neki od ovih temelja znači ugroziti ljudski rod.

Generacije muslimana dale su sve od sebe da se izgradi civilizacija zasnovana na dobru i razumijevanju. Njihova plemenitost, pravednost i posvećenost Božijoj riječi doprinijele su da milioni ljudi nađu svoj smiraj u okrilju islama. Tu našu tradiciju nam valja njegovati, čuvati i nju predočavati našim komšijama i drugima.

Muslimani nemaju pravo ostati zbunjeni i pometeni. A doimamo se kao da nas je silina zla i brutalnosti kojoj svjedočimo iznenadila i paralizirala. Nadahnuće moramo potražiti tamo gdje smo ga uvijek nalazili. Zato, okrenimo se Poslaniku, a.s., njegovoj pravovremenoj i blagotvornoj uputi: „Ko od vas vidi zlo, neka ga silom zaustavi, a onaj ko to nije u stanju neka ga javno osudi ili neka ga u srcu prezre, zaniječe i odbaci“.

Pozivam vlasti da silom zaustave sve one koji šire mržnju i prizivaju teror. Pozivam učene ljude da se javno suprostave zlu, da ga objasne i osude. Sada je potrebno da svi ustanemo i da ne dozvolimo da nas zlo pobijedi. Ne dozvolimo da strah ovlada našim čulima. Učinimo sve što je u našoj moći da mu se suprostavimo.

Pozivam sve dobronamjerne ljude da svojim nesmotrenim reakcijama na nedjela zločinaca ne pomažu njihovim ciljevima. Ne dopustimo im da stigmatiziraju cijelu našu zajednicu. Oni na to i računaju.

Pozivam mlade ljude da zaštite i sačuvaju svoju vjeru i zajednicu! Vi njoj pripadate, čak i više nego mi stariji. Pokažite ponos i dostojanstvo i, onako kako su naši preci znali braniti svoje vrijednosti, činite i vi: mudro, strpljivo i odlučno.

Pozivam sve koji misle da se nasiljem i terorom može riješiti nepravda, njihove učitelje, inspiratore, organizatore i pokrovitelje da se dozovu pameti, pokaju i napuste stranputicu i vrate u okrilje džemata i srednjeg puta.

Braćo i sestre.

U svemu što radimo, neka nam vodilja budu riječi našega Gospodara:

Ako neko želi veličinu – pa u Allaha je sva veličina! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna, i njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna. (Fatir,10)

Gospodaru naš.

Pomozi nam u našim stremljenjima da dobro i mir zavladaju među ljudima.

Raširi Svjetlo Tvoje vjere u našim srcima! Obasjaj njime i one koji su u neznanju i zabludi.

Učini da Tvojom stazom snažno i odlučno hodamo, dostojanstveni i smjerni, vođeni lučom Tvoje neizmjerne milosti.

Unesi mir među nas. Odagnaj iz naših srca strahove i osnaži nas da se odbranimo od zla naših neprijatelja.

Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe i smiluj nam se. Tvojoj se milosti nadamo i molimo Te za nju.

Amin!